VIII Edición

No ano 2010 celebrouse en Pontedeume a primeira edición do Feirón Medieval dous Andrade, a cal durou toda unha fin de semana do mes de xullo, concretamente os días 2, 3 e 4.

O evento foi creado en busca da potenciación turística da vila e da dinamización da economía local.

Cada ano, durante a súa celebración, Pontedeume retrocede ata o século XIV e todas as xentes da vila e os visitantes celébrano participando activamente coa festa.

A celebración forma parte xa do calendario anual de festas da vila dos Andrade, grazas ao éxito cultivado durante todos estes anos, e posúe xa unha identidade propia.

Esta festa é patrimonio da xente de Pontedeume.

O Feirón Medieval dous Andrade celébrase todos os anos o primeiro fin de semana de xullo ou, na súa falta, o último de xuño.

Texto en Español

En el año 2010 se celebró en Pontedeume la primera edición del Feirón Medieval dos Andrade, la cual duró todo un fin de semana del mes de julio, concretamente los días 2, 3 y 4.

El evento fue creado en busca de la potenciación turística de la villa y de la dinamización de la economía local.

Cada año, durante su celebración, Pontedeume retrocede hasta el siglo XIV y todas las gentes de la villa y los visitantes lo celebran participando activamente con la fiesta. 

La celebración forma parte ya del calendario anual de fiestas de la villa de Los Andrade, gracias al éxito cosechado durante todos estos años, y posee ya una identidad propia. 

Esta fiesta es patrimonio de la gente de Pontedeume.

El Feirón Medieval dos Andrade se celebra todos los años el primer fin de semana de julio o, en su defecto, el último de junio.