Organización

A organización da octava edición do Feirón Medieval dos Andrade está composta por (de esquerda a dereita) Clara González, Antonio Varela, Chus Grandal e Eduardo Rubianes.

Tres dos compoñentes da actual organización formaron parte do órgano fundador do evento, o cal celebrou a súa primeira edición no ano 2010. Os catro membros actuais, xunto coa inestimable colaboración do Concello de Pontedeume, tentarán manter viva a chama dun evento medieval que xa ten un lugar propio entre este tipo de eventos en toda España.

Texto en Español

La organización de la octava edición del Feirón Medieval dos Andrade está compuesta por (de izquierda a derecha) Clara González, Antonio Varela, Chus Grandal e Eduardo Rubianes.

Tres de los componentes de la actual organización formaron parte del órgano fundador del evento, el cual celebró su primera edición en el año 2010. Los cuatro miembros actules, junto con la inestimable colaboración del Concello de Pontedeume, intentarán mantener viva la llama de un evento medieval que ya tiene un lugar propio entre este tipo de eventos en toda España.