Grazas!

Nesta sección queremos agradecer as colaboracións de todos os que de unha ou outra maneira aportaron o seu gran de area para que a oitava edición do Feirón Medieval chegase a bon porto. Para ver máis detalles, podes facer clic en calquera dos seguintes sub-apartados:

Texto en Español

En esta sección queremos agradecer las colaboraciones de todos los que de una u otra manera aportaron su grano de arena para que la octava edición del Feirón Medieval llegara la bon puerto. Para ver más detalles, puedes hacer clic en cualquiera de los siguientes sub-apartados: