Colaboracións desinteresadas

Desde a organización do VIII Feirón Medieval dos Andrade queremos dar as grazas ás seguintes persoas, empresas ou institucións pola súa colaboración desinteresada para o bon desenrrolo do evento:

Texto en Español

Desde la organización del VIII Feirón Medieval de los Andrade queremos dar las gracias a las siguientes personas, empresas o instituciones por su colaboración desinteresada para el buen desarrollo del evento:

 


Concello de Pontedeume:
sen cuia colaboración non sería posible a organización do evento.

Protección Civil: pola súa disposición e bon facer en todo o que se refire a seguridade e orde.

Rosa Fonte: por estar sempre disposta a axudar no que faga falta.

Pixelin Photo: pola cesión de fotografías para ilustrar a páxina web oficial.

Mandeo Records: e máis concretamente ao seu alma-mater Daniel López, pola elaboración do vídeo promocional.

Foto Ríos: pola sesión fotográfica da comisión organizadora.

Joypa: por colaborar con diferentes materiais de impresión.

Eume Viajes: ofrecendo o agasallo para o sorteo das rifas.

Gaiteiros San Miguel de Breamo: por colaborar na romaría de San Miguel de Breamo do 8 de maio. Eles son: Dani Regueiro, Fernando Carrera, Juancho Carrera e Borja Regueiro.

Víctor Garabana: por deseñar o fabuloso cartel da romaría de San Miguel de Breamo do 8 de maio.

Emma Pérez Piñeiro: polo magnífico deseño das chapas para a recadación de fondos.

Waldo: pola cesión dun terreo da súa propiedade para utilizalo como aparcadoiro.

Voluntarios en xeral: por participar en calquera dos actos ou actividades do evento só por colaborar e pasalo ben. Grazas tamén a aqueles que colaboraron na venta de rifas, chapas, na colocación de carteis, etc.