Aparcadoiros

A continuación, móstrase un plano coa localización de varios aparcadoiros públicos recomendados pola organización e o Concello de Pontedeume. Preme o botón da esquerda  e terás acceso ao menú lateral para ver toda a información. Nel poderás amosar e ocultar as distintas opcións que se incluiron.

Recomendamos encarecidamente que non se intente acceder ao interior do casco histórico de Pontedeume, excepto residentes, pois a circulación estará restrinxida en gran medida.

Texto en Español
A continuación se muestra un plano con la ubicación de diversos aparcamientos públicos recomendados por la organización y el Concello de Pontedeume. Haz clic en el botón de la izquierda y tendrás acceso al menú lateral del plano para ver toda la información. En él podrás mostrar y ocultar las distintas opciones que hemos incluido.

Recomendamos encarecidamente que no se intente acceder al interior del casco histórico de Pontedeume, excepto los residentes, pues la circulación estará restringida en gran medida.