Publicidade en La Voz de Galicia

Publicada en Publicada en Noticias

Este ano, grazas ás achegas de todos aqueles que colaboraron co VIII Feirón Medieval dos Andrade, será publicitado o evento nunha páxina completa de La Voz de Galicia que sairá o vindeiro domingo 25 de xuño. Na mesma aparecerán todos aqueles establecementos de hostalaría que colaboraron cun mínimo de 150€ e comercio cun mínimo de 30€ no prazo acordado, 31 de maio, o cal foi prolongado ata o 13 de xuño.

Todas aquelas achegas que se realizaron ata o momento e dentro de prazo, como as futuras, aparecerán como colaboradores tanto na nosa páxina web, dentro da sección COLABORACIÓNS ECONÓMICAS, así como nunha listaxe de gastos e ingresos que será exposto no Concello de Pontedeume unha vez finalizada o Feirón Medieval.

Moitas grazas a todos aqueles que fixestes posible a continuidade deste Feirón Medieval dous Andrade 🙂

 

Texto en Español
Este año, gracias a las aportaciones de todos aquellos que colaboraron con el VIII Feirón Medieval de los Andrade, será publicitado el evento en una página completa de La Voz de Galicia que saldrá el próximo domingo 25 de junio. En la misma aparecerán todos aquellos establecimientos de hostelería que han colaborado con un mínimo de 150 € y comercio con un mínimo de 30 € en el plazo acordado, 31 de mayo, el cual fue prolongado hasta el 13 de junio.

Todas aquellas aportaciones que se hayan realizado hasta el momento y dentro de plazo, como las futuras, aparecerán como colaboradores tanto en nuestra página web, dentro de la sección COLABORACIÓNS ECONÓMICAS, así como en un listado de gastos e ingresos que será expuesto en el Concello de Pontedeume una vez finalizada el Feirón Medieval.

Muchas gracias a todos aquellos que habéis hecho posible la continuidad de este Feirón Medieval dos Andrade 🙂

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *